Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.09.2018 ob 10:00:02 in je

b1ed55ba5162c3c93fd103ee5e953fb5d998f845

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.09.2018 ob 10:06:23 je bila

f8679f7c6067ff10bf7def2e23c36e90b5e5d078


Ponudnik

MONTIM STORITVE - VZDRŽEVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 81.959,25 brez DDV

Ponudnik

GRADBENIŠTVO DŽODŽAJ, GRADBENE STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 115.258,45 brez DDV