Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.10.2018 ob 10:58:55 je bila

6991c34239b4e3ce5bbc14fe2a02e6a85a4aab0f


Ponudnik

STAVBARSTVO ŽERJAL MARKO ŽERJAL S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 0,00 brez DDV