Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.09.2018 ob 10:00:03 in je

38bbd5d3028f8c0561b54679e86575340f6ce209

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.09.2018 ob 09:28:30 je bila

eef2d61b16945c956266e6ca0c10b11c1fe6f0c8


Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 34.347,05 brez DDV