Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročilu



Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.06.2018 ob 12:00:03 in je

14c8dd98311da2c4a1b0f50a5081b6b0e578c39c

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 30.05.2018 ob 12:18:58 je bila

51f5a4863b083c7c4242c120ac0bfd7d47fcc52c


Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 58.028,71 z DDV

Ponudnik

CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 89.149,48 z DDV

Ponudnik

ISBE, GRADBENIŠTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 90.890,38 z DDV