Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.04.2018 ob 10:00:03 in je

cb068e8fd4bb0b298e6002740941e90a8e50fc63

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.03.2018 ob 12:08:00 je bila

9ca50981b035719b3b7168646ed749311135f6a0


Ponudnik

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 2- ponudbena cena: 185.773,87 z DDV

Ponudnik

ADRIA LAB LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 205.965,60 z DDV

Ponudnik

BIOLAB LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 267.434,14 z DDV