Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 05.09.2018 ob 12:00:02 in je

5b99c0ba19ee8f1e85a8c6ea69c632c2515ecd07

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.08.2018 ob 10:03:12 je bila

ecae2073799745094c783f60efa379a9e4f91e89


Ponudnik

BRAINTEC PODJETJE ZA SODOBNE TEHNOLOGIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 300.000,00 brez DDV

Ponudnik

SIEMENS HEALTHCARE, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 192.000,00 brez DDV