Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.08.2018 ob 10:00:03 in je

b18ca2fdbfa5739116b923cbb8e5952253097bb3

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.08.2018 ob 09:32:14 je bila

e3adb024cb96aabc4e771c24775f317eac20ee03


Ponudnik

FORMITAS, AGENCIJA ZA MARKETING D.O.O., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 268.400,00 z DDV