Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 23.07.2018 13:46:04
Sprememba iz "27.07.2018".
Sprememba datuma 26.06.2018 11:46:20
Sprememba iz "13.07.2018".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.08.2018 ob 12:00:02 in je

38c471a28ce79df89f5783eebad3f32e67f06dba

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.07.2018 ob 13:46:04 je bila

6a0a8703d8314eb10a793fdd1d7d4721c3dfbc69