Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.05.2018 ob 12:00:02 in je

8cbdd280807d4001a5d7c458fb579a84b2dde5d4

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.04.2018 ob 11:54:34 je bila

138de93ef006fab6bc07caa49eae9417b0344571


Ponudnik

MEDITRADE, PODJETJE ZA ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 533.064,00 brez DDV