Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 05.07.2018 ob 10:00:03 in je

8631a8a16016253c6ee8852d6647a470ccfe00b9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.06.2018 ob 11:00:47 je bila

3c6fb6fe6035b15cbd01ee1fd73d9a1ca02c4a93


Ponudnik

INOVATIO, PRODAJA ELEKTRONSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 59.348,72 brez DDV