Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.06.2018 ob 11:00:47 je bila

3c6fb6fe6035b15cbd01ee1fd73d9a1ca02c4a93


Ponudnik

INOVATIO, PRODAJA ELEKTRONSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 59.348,72 brez DDV