Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.06.2018 ob 14:02:08 je bila

f0a64e22331c5beef50b86d974d7c27156ddb388


Ponudnik

INGVAR - PODJETJE ZA INŽENIRING, PROIZVODNJO IN TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 36.248,60 brez DDV