Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.07.2018 ob 10:00:05 in je

735328ff950a29dc90e4b92af5a1ab214e32882c

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.06.2018 ob 14:02:08 je bila

f0a64e22331c5beef50b86d974d7c27156ddb388


Ponudnik

INGVAR - PODJETJE ZA INŽENIRING, PROIZVODNJO IN TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 36.248,60 brez DDV