Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.12.2018 ob 14:38:06 je bila

1a9694a8486faa7aa74272c22cd969704eb37ec6