Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 10.08.2018 13:50:53
Sprememba iz "17.08.2018".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.08.2018 ob 13:50:53 je bila

3298ad9558076b74100c886802e9b51e252c94dd


Ponudnik

MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 182.040,00 brez DDV