Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 10.08.2018 13:50:53
Sprememba iz "17.08.2018".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.08.2018 ob 14:00:03 in je

962f1e56d741eaea5774f0b31e1c5eb7300ad891

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.08.2018 ob 13:50:53 je bila

3298ad9558076b74100c886802e9b51e252c94dd


Ponudnik

MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 182.040,00 brez DDV