Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.04.2018 ob 14:37:28 je bila

6f4411596397ea93caf63a558a1ee8ad56d354ec


Ponudnik

GES, GRADBENIŠTVO, ENERGETIKA, SANACIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 937.770,00 brez DDV

Ponudnik

MAKRO 5 GRADNJE, IZGRADNJA OBJEKTOV, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 963.439,99 brez DDV

Ponudnik

ADRIAING PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE, INŽENIRING IN PRODAJO, D.O.O. KOPER

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 879.552,20 brez DDV

Ponudnik

GEOIT - GRADBENIŠTVO, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 999.738,70 brez DDV