Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 16.08.2018 ob 10:00:03 in je

bfd85eeecef11868544d4677772267738931b8b7

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.07.2018 ob 15:17:52 je bila

7818c059d3313fcf267645210f25cafebe220e45


Ponudnik

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 72.000,00 z DDV