Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.07.2018 ob 15:17:52 je bila

7818c059d3313fcf267645210f25cafebe220e45


Ponudnik

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 72.000,00 z DDV