Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 28.05.2018 ob 09:38:36 je bila

11f9512fc8ed861bdb61c2b75328c5fc7708e294


Ponudnik

LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 310.662,47 brez DDV

Ponudnik

REMONT GRADBENO PODJETJE D.O.O. AJDOVŠČINA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 275.029,22 brez DDV