Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.09.2018 ob 13:30:02 in je

67ac23a066da0c9d95dae19294c6ad6ef550872e

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.09.2018 ob 14:10:05 je bila

2f268fc28e6cbe4a543aeeb9af13da43eb74c8bc


Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 273.624,32 z DDV

Ponudnik

ISBE, GRADBENIŠTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 208.516,78 z DDV

Ponudnik

CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 284.592,65 z DDV