Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.03.2019 ob 11:32:16 je bila

411e5485bc003a28800a3a4b9adf2e7baff96040


Ni prispelih ponudb.