Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.01.2019 ob 15:59:49 je bila

6daae8ca02cfb1c4c0a4747503b75813e7605fe1


Ni prispelih ponudb.