Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 30.08.2018 ob 10:00:03 in je

62f641bb7af5cbea06d39c1d4137a77383ac6418

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.08.2018 ob 15:42:09 je bila

43261cdc97c0299d261aa80a36cb97bfeadfcedd


Ponudnik

BearingPoint Ireland

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

GoPro Consulting Ltd

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.