Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.11.2018 ob 15:30:30 je bila

d95366b2c8bda71a13e1b5146e6e66809ff958d7


Ni prispelih ponudb.