Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 13.06.2018 09:40:28
Sprememba iz "13.06.2018".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 13.06.2018 ob 11:00:02 in je

adee95d41deb2285ea9e43af0499554e1a8cb76b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.06.2018 ob 09:40:28 je bila

557d9871bdf1f0cf507294bee433bb353c41c162


Ni prispelih ponudb.