Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.06.2018 ob 11:22:01 je bila

9c26945bd53258dffb6cd45416fc67c7dea7a9cd