Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 13.06.2018 ob 12:00:02 in je

0e362015d81a2d5dbb9d9ebfbea1932f7fb21ce8

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.06.2018 ob 11:22:01 je bila

9c26945bd53258dffb6cd45416fc67c7dea7a9cd