Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 05.06.2018 ob 10:00:02 in je

7a5016de1e80d3905ebe8ed376f6c75d5dfcd367

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.05.2018 ob 09:55:59 je bila

bf0bd9b7f83a1a0bf285fcffac4f2aa57616e6d5


Ponudnik

LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 263.268,03 brez DDV